لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۷ بيست و هفتم آبان دانشجویانیکه با استاد محمد حسن نژاد دروس عملی دارند، کار عملی خود را در روز امتحان به استاد تحویل دهند.

.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها