لینک

Skip Navigation Linksدانشگاه پیام نور-واحد خواف  >  دانشگاه پیام نور  >  کتابخانه

کتابخانه


جهت استفاده از امکانات کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرس http://dlib.pnu.ac.ir مراجعه نمایید
جستجوی کتاب

لیست کامل کتابهای موجود در کتابخانه دانشگاه، در جدول زیر آمده است. برای جستجوی کتاب مورد نظر خود از کادر زیر استفاده کنید.

عنوان
موضوع
ناشر
نویسنده
مترجم

تعداد کل رکوردهای موجود: 6232 مورد - برای نمایش همه کتابها، کادر جستجو را خالی کنید.
عنواننویسندهمترجمموضوعانتشارات
دايره المعارف اينترنتي علوم / ترجمه ، تنظيم و نگارش زيرنظر امير صالحي طالقاني ؛ با همکاري منوچهر اکبرلو ... [و ديگران ]؛ ويراستار ادبي صاقي جهانشاهي قاجار صالحي طالقاني ، امير، - 1345 اکبرپور، منوچهر، - 1341 جهانشاهي قاجار، ساقيعلومتهران : محراب قلم ، 1385.
شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي طوسي بر اساس آخرين نسخه تصحيح شده شاهنامه چاپ مسکو و ژول مول/ به کوشش پروانه طاهري، مونا ناصرالمعمارفردوسي ، ابوالقاسم ، 329طں - 416ق .طاهري ، پروانه ، 1341 - ناصرالمعمار، مونا مول ، ژول ، 1800 - 1876م .Mohl, Julius ، مصححشعرفارسيتهران : شقايق ، 1386.
فيزيکال جيولاجيپلامر،چارلز،1937 علومآييژ
مجموعه سوالات طبقه بندي شده حقوق مدني/ تاليف محمدحسين شهبازي.شهبازي، محمدحسين، 1348 - کانون وکلاي دادگستريتهران: ميزان، 1387.
اصول و مباني آموزش و پرورش (رشته علوم تربيتي )/ مولف علي تقي پور ظهير.1تقي پور ظهير، علي ، 1313 -601335523 آموزش و پرورش jتهران : دانشگاه پيام نور، 1382.
اصول و مباني آموزش و پرورش (رشته علوم تربيتي )/ مولف علي تقي پور ظهير.1تقي پور ظهير، علي ، 1313 -601335523 آموزش و پرورش jتهران : دانشگاه پيام نور، 1382.
انديشه اجتماعي و سياسي سبز/ اندرو دابسون؛ [مترجم] محسن ثلاثي.دابسون ، اندرو، 57 - م. <br>Dobson, Andrew سبزهاتهران: جامعه شناسان، 1388.
بررسي مسائل اجتماعي ايران (رشته علوم اجتماعي )/ گروه مولفان محمد عبداللهي ... [و ديگران ]؛ ويراستار علمي محمدجواد زاهدي عبداللهي ، محمد، . - 1323آموزش از راه دورتهران : دانشگاه پيام نور، 1383.
جامعه شناسي سياسي (رشته علوم اجتماعي )/ مولف بيوک محمديمحمدي ، بيوک ، - 1326 آموزش از راه دورتهران : دانشگاه پيام نور، 1381.
تاريخ ادبيات در ايران / تاليف ذبيح الله صفا.صفا، ذبيح الله ، 1290 - 1378. ادبيات فارسيتهران : فردوس ، 1366 -.
تاريخ ادبيات در ايران / تاليف ذبيح الله صفا.صفا، ذبيح الله ، 1290 - 1378. ادبيات فارسيتهران : فردوس ، 1366 -.
کليات مسائل ادبي (رشته زبان و ادبيات فارسي) مطابق با آخرين تغييرات کنکور کارشناسي ارشد : درس، نکات کنکوري .../ مولفان سعيده زمان رحيمي، مصطفي دشتي.زمان رحيمي، سعيده آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلياصفهان: سپاهان، [1388].
کليات مسائل ادبي (رشته زبان و ادبيات فارسي) مطابق با آخرين تغييرات کنکور کارشناسي ارشد : درس، نکات کنکوري .../ مولفان سعيده زمان رحيمي، مصطفي دشتي.زمان رحيمي، سعيده آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلياصفهان: سپاهان، [1388].
متون نثر فارسي/مولفان امين احمدي، مهرداد خاني.احمدي، امين، 1361 - آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلياصفهان: سپاهان، 1388.
متون نثر فارسي/مولفان امين احمدي، مهرداد خاني.احمدي، امين، 1361 - آزمون دوره هاي تحصيلات تکميلياصفهان: سپاهان، 1388.
دين، توسعه و فرهنگ/ميثم موسايي.موسائي ، ميثم ، 1346 - فرهنگتهران: انتشارات جامعه شناسان، 1389.
طراحي صفحات وب ... [ کتابهاي درسي ] کد استاندارد متولي 87-1/4/15-ف،&#1726; / مولف زهرا سليمي زاده ؛ [ براي ] وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ؛ برنامه ريزي محتوا و نظارت بر تاليف دفتر برنامه ريزي و تاليف آموزش هاي فني و حرفه اي و کاردانش.  وبتهران: ديباگران تهران، 1389.
طراحي صفحات وب ... [ کتابهاي درسي ] کد استاندارد متولي 87-1/4/15-ف،&#1726; / مولف زهرا سليمي زاده ؛ [ براي ] وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ؛ برنامه ريزي محتوا و نظارت بر تاليف دفتر برنامه ريزي و تاليف آموزش هاي فني و حرفه اي و کاردانش.  وبتهران: ديباگران تهران، 1389.
سيستم عامل پيشرفته کد استاندارد 3/0/1/24/42-3 ... / مولفان کبري کامران، زهرا سليمي زاده، غلامرظا مينايي ؛ مولف متون انگليسي هما تيموري ؛ نظارت بر تاليف و تصويب محتوا دفتر برنامه ريزي و تاليف آموزش هاي فني و حرفه اي و کاردانش ؛ [به سفارش] وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي.کامران، کبري، 1360 - نصب و راه اندازي (برنامه هاي کامپيوتري)تهران: ديباگران تهران، 1388.
سيستم عامل پيشرفته کد استاندارد 3/0/1/24/42-3 ... / مولفان کبري کامران، زهرا سليمي زاده، غلامرظا مينايي ؛ مولف متون انگليسي هما تيموري ؛ نظارت بر تاليف و تصويب محتوا دفتر برنامه ريزي و تاليف آموزش هاي فني و حرفه اي و کاردانش ؛ [به سفارش] وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي.کامران، کبري، 1360 - نصب و راه اندازي (برنامه هاي کامپيوتري)تهران: ديباگران تهران، 1388.
12345678910...