لینک

Skip Navigation Links

۱۴۰۱ سوم خرداد دانشگاه پیام نور خواف دبیر کار گروه علمی و فرهنگی جهاد تبیین شهرستان

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با توجه به اهمیت موضوع جهاد تبیین از سوی مقام معظم رهبری ، کارگروه علمی و فرهنگی جهاد تبیین در شهرستان خواف با دبیری دانشگاه پیام نور، جلسه بررسی مسائل موضوع مذکور را در محل دفتر ریاست دانشگاه پیام نور خواف با حضور سایر ادارات و نهادهای ذیربط از جمله دانشگاههای سلامت، آزاد اسلامی ، اداره میراث فرهنگی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن اسلامی دانش آموزی شهرستان برگزار گردید.در این جلسه آقای یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور ضمن برشمردن ماهیت جهاد تبیین از منظر مقام معظم رهبری، در خصوص موضوع مربوطه بحث و تبادل نظر گردید و اقدامات لازم جهت برنامه ریزی مصوب و صورتجلسه شد.
 
 
لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها