لینک

Skip Navigation Links

۱۴۰۲ بيست و سوم مهر کتابچه راهنمای دانشجویان جدیدالورود مهر ماه 1402

 

 

 

قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور:دریافت کتابچه راهنمای دانشجویان جدیدالورود مهر ماه 1402
کتابچه_ي_راهنماي_دانشجويان_ورودي_ _230930_221150.pdf2.52 MB

 

 
 

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها