لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۷ هفتم اسفند تمدید درخواست وام بنیاد علوی تا 10 اسفند + شرایط و فرم های مربوطه

 

 

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند وام بنیاد علوی تا 10 اسفند تمدید گردید
شرایط:
1- درخواست فرم وام از امور مالی
2- تعهد محضری مطابق فرمت ( جهت دریافت فرم وام به امور مالی مراجعه گردد)
 3کپی شناسنامه وکارت ملی وام گیرنده
4 کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن
5 شماره حساب بانک تجارت به نام وام گیرنده
لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها