لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۸ چهارم تير پذیرش مقاله ریاست محترم دانشگاه پیام نور خواف در فصلنامه اپتوالکترونیک

 

 

 

مقاله آقای دکتر یوسفی، ریاست محترم دانشگاه پیام نور خواف با عنوان (( امواج اسپینی آهن ربای تک ملکولیFe8  با در نظر گرفتن برانگیختگی های دوقطبی و چهار قطبی )) در مجله فصلنامه اپتوالکترونیک جهت چاپ پذیرفته شد.

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها