لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۹ پنجم شهريور پذیرش همزمان دو مقاله آقای دکتر یوسف یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور خواف برای ارائه بصورت شفاهی در کنفرانس بین المللی مدلهای ریاضی علم فیزیک در کشور یونان

 

 

 

 دو مقاله آقای دکتر یوسف یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور خواف برای ارائه بصورت شفاهی در کنفرانس بین المللی مدلهای ریاضی علم فیزیکدر کشور یونان پذیرفته شد.
این کنفرانس در تاریخ ۷ الی ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰ جزیره تینوس کشور یونان برگزار خواهد شد. فرم پذیرش مقالات از قسمت زیر قابل دریافت می باشد.
لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها