لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۷ دوم مهر ثبت نام تکمیل ظرفیت در دانشگاه پیام نور خواف جهت نیمسال جاری بزودی آغاز می گردد

 

 

 

به اطلاع متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور خواف می رساند، ثبت نام تکمیل ظرفیت جهت نیمسال جاری در رشته های زیر بزودی آغاز خواهد شد. تاریخ  ثبت نام از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها